Reglement parenseries seizoen 2013 - 2014

Algemeen

Dit reglement heeft betrekking op alle parenseries van het seizoen 2013/2014. Voor dit seizoen zijn 4 parenseries geprogrammeerd: 2 series worden gespeeld op basis van parentelling en 2 series worden gespeeld op basis van butlertelling.
Een paar mag uit drie spelers bestaan

Inschrijving

Men dient zich zoals gebruikelijk vóór half acht op te geven bij onze wedstrijdleider Nellie Birkhoff. Geef daarbij aan of je met een invaller speelt en de score geteld moet worden voor je vaste partnerschap in die Parenserie (zie Invalregeling).

Systeemkaarten

Het gebruik van systeemkaarten is verplicht!

Invalregeling

Invallers zijn toegestaan. Indien een paar bestaat uit twee spelers van verschillende paren, dient men op te geven voor welk paar de score geldt. Het is ook mogelijk de score voor beide paren te laten gelden (we spreken dan van een combipaar) of voor geen van beide paren te laten gelden.

Compensatieregeling

Er wordt maximaal één compensatiescore per paar gegeven. Compensatie is alleen mogelijk wanneer de reden voor het niet-deelnemen een viertallen- of bekerwedstrijd voor BCO is. Compensatiescores worden gebaseerd op het gemiddelde per avond.

Bonusregeling

  • Paren die geen enkele avond verzuimen krijgen een bonus van 1,5 % ingeval van parentelling. Als er volgens de butlertelling wordt gespeeld bedraagt de bonus 5 impen. Deze bonus heeft betrekking op de gemiddelde score per avond.
    Een compensatiescore wordt in dit verband beschouwd als niet-verzuimen.
  • Paren die één avond van de serie verzuimen krijgen een bonus van 1 % ingeval van parentelling en een bonus van 3 impen ingeval van butlertelling.

Uitslag

  • De eindscore wordt bepaald door het gemiddelde percentage per avond vermeerderd met de bonus ingeval van parentelling. Bij butlertelling wordt de eindscore bepaald door de gemiddelde butlerscore per avond vermeerderd met de bonus.
  • Om in de eindstand van een parenserie te worden opgenomen mag een paar niet meer dan tweemaal verzuimen. Ten minste drie avonden moet er zonder invaller zijn gespeeld.
  • Uitslagen en (tussen-)standen worden wekelijks op de BCO website gepubliceerd.
  • Meesterpunten worden toegekend per avond en niet op basis van de eindstand.