BCO lid worden

BCO informatie voor aspirant-leden

Bridgeclub Oog in Al heeft een introductiefase van drie opeenvolgende speelbijeenkomsten. Deze periode is bedoeld om het aspirant-lid met BCO en de leden van BCO met het aspirant-lid kennis te laten maken.

Indien het aspirant-lid daarna besluit lid te worden meldt hij/zij dit bij de secretaris die hem/haar als kandidaat-lid zal voordragen aan de club. De ballotage gaat in en duurt drie opeenvolgende speelavonden.

Tijdens de ballotage moet het kandidaat-lid komen spelen.

Ten aanzien van de nieuwe leden geldt een speelsterkte van minimaal eerste klasse. Komen er tijdens de ballotageperiode geen bezwaren van leden of bestuur, dan verneemt het aspirant-lid van de secretaris dat hij/zij lid is geworden van BCO. Hij/zij wordt aangemeld bij de Nederlandse Bridge Bond en ontvangt (voor zover hij/zij dit nog niet krijgt) het Bondsblad van de NBB.

Van de penningmeester ontvangt hij/zij jaarlijks een acceptgiro voor de door hem/haar te betalen contributie. De contributie bedraagt € 108,- per jaar. Jeugdleden betalen € 54,-.
Rekeningnummer BCO: NL23 INGB 0001 3097 85, tnv Bridge Club Oog In Al te Utrecht.

Wordt er tijdens de ballotageperiode echter wel geprotesteerd tegen het voorgenomen lidmaatschap, dan wordt hij/zij hier onverwijld van in kennis gesteld. Wil hij/zij de aanmelding handhaven dan heeft het bestuur de gelegenheid de ballotageperiode te verlengen om de bezwaren te beoordelen en een beslissing te nemen. De uitslag zal hem/haar zo spoedig mogelijk na het beraad worden meegedeeld.