Algemene Ledenvergaderingen BCO
ALV 14 oktober 2011
Agenda
Verslag ALV BCO 27 mei 2011
Jaarverslag secretaris 2010-2011
Financieel verslag 2010-2011
Financieel resultaat 2010-2011
Bijlage bij punt 10 en 11
ALV 27 mei 2011
Uitnodiging
Agenda
Verslag ALV BCO 8 oktober 2010
De begroting voor 2011-2012 plus voorlopig resultaat 2010-2011
BCO Clubcompetitie 2011-2012
ALV 8 oktober 2010
Agenda
Verslag ALV 4 juni 2010
Jaarverslag secretaris 2009-2010
Jaarverslag TC 2009-2010
Voorstel aanpassing Butlerseries 2010
Financieel verslag 2009-2010
Financieel resultaat 2009-2010
Balans 2009-2010
Begroting 2010-2011
Contributie ondersteunende leden
ALV 4 juni 2010
Agenda
Verslag ALV BCO 6 november 2009
BCO Clubcompetitie 2010-2011
ALV 6 november 2009
Agenda
Verslag ALV BCO 24 oktober 2008
Verslag ALV BCO 12 juni 2009
Jaarverslag secretaris 2008-2009
Jaarverslag TC 2008-2009
Jaarverslag penningmeester 2008-2009
ALV 12 juni 2009
Agenda
Verslag ALV BCO 30 mei 2008
BCO Clubcompetitie 2009-2010
ALV 24-10-2008
Agenda
Verslag ALV BCO 12 oktober 2007
Jaarverslag secretaris 2007-2008
Financieel verslag 2007-2008
Jaarverslag TC 2007-2008
ALV 30-05-2008
Agenda
Notulen ALV BCO 1 juni 2007
BCO Clubcompetitie 2008_2009.pdf
ALV 12-10-2007
Agenda
Notulen ALV BCO 27 oktober 2006
Jaarverslag secretaris 2006-2007
Jaarverslag TC 2006_2007
Procedure Contributie-inning
ALV 01-06-2007
Agenda
Notulen ALV 09-06-2006
Clubcompetitie 2007/2008