BCO Algemene informatie
De vereniging is opgericht op 11 januari 1946
 
Samenstelling bestuur
VoorzitterIg Nieuwenhuis
SecretarisJanine van Ipenburg
R. Schumannstraat 37
3533 GN Utrecht
PenningmeesterHans Verveer
ViertallenleiderMartin Heerschop
LidAgnes Wesseling
Verdere taakverdeling bestuur
Ig NieuwenhuisExterne contacten (NBB, Districtsbestuur, officiële organen)
Janine van IpenburgRepresentatie naar de leden
 
Samenstelling Technische Commissie
LidAns Abel - Materiaal
LidNellie Birkhoff - Wedstrijdleiding
LidJaap Trouwborst
LidEd Kuijpers
LidMartin Heerschop - Viertallenleider
 
 
LedenadministratieMieke Heuvelman ( Ledenadministratie)
 
Ereleden
Jaap Trouwborst1 oktober 1993
Hans Fresen11 oktober 1996
 
Redactie en lay-out BRITSJ
Herman te Riele
Emailadres: Britsj
 
Website
Thailo van Ree
Martijn Schoonderwoerd
Emailadres: Webmaster
 
Samenstelling club protestcommissie
Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de arbiter, genomen tijdens een intern evenement, dan kunt u in protest gaan bij de protestcommissie van BCO.
Niels van der Gaast
Jaap Trouwborst
Ed Kuijpers
Gerold Nicolasen
Een protest wordt in principe behandeld door 3 leden van de club- protestcommissie. In protest gaan is over het algemeen gratis. Het kan zijn, dat de protestcommissie besluit u voor de rest van het seizoen een protestgeld op te leggen van € 12, - per protest. Dit om mensen die vaak ten onrechte protesteren enigszins te ontmoedigen. Mocht op deze wijze protestgeld worden overgehouden, dan vloeit dit in de clubkas. Protesttermijnen zijn dezelfde als die in het wedstrijdreglement van de NBB.
 
Vergoeding van protestgeld
Wanneer u in een officiële wedstrijd BCO vertegenwoordigt, kan het zijn dat er een arbitrale beslissing wordt genomen waar u het niet mee eens bent. Wanneer u in protest gaat, kunt u BCO verzoeken zich garant te stellen voor de betaling van het protestgeld. De penningmeester zal deze uitspraak niet doen, dan nadat er positief advies is gekomen van een lid van een kleine commissie. Leg het protest voor aan één van de volgende mensen:
Jaap Trouwborst
Sytze Sietsma
Ed Kuypers
Wend u daarna, met het positieve advies, tot de penningmeester.
 
Speelgelegenheid
Denksportcentrum Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht
telefoon 030-2759988
Mobiel 06-22797999
 
Lidmaatschap
De contributie bedraagt € 108,- per jaar. Jeugd- en ondersteunende leden betalen € 54,-.
Rekeningnummer BCO: NL23 INGB 0001 3097 85, tnv Bridge Club Oog In Al te Utrecht
Wijzigingen voor de ledenadministratie van BCO dienen (liefst) schriftelijk aan de secretaris te worden doorgegeven.
Het lidmaatschap van BCO kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd via de secretaris. De opzegging wordt door de secretaris schriftelijk bevestigd. Als een geschil ontstaat over het al dan niet hebben opgezegd van het lidmaatschap en de bevestiging van de secretaris kan niet overlegd worden dan geldt het lidmaatschap als niet opgezegd. De contributie blijft verschuldigd.
 
Zomercompetitie
De zomercompetitie begint op de eerste of tweede vrijdag in juni en eindigt op de laatste vrijdag van augustus. Niet-leden kunnen aan de zomercompetitie deelnemen tegen betaling van € 2,50 p.p
 
Speciale evenementen
 
In plaats van het traditionele Individuele Toernooi wordt er op de eerste vrijdag in september (of evt. op de laatste vrijdag in augustus) een Invitatietoernooi gespeeld. Voor meer informatie zie het bericht op de Nieuwspagina.
 
In principe wordt in het laatste weekend van december (mits niets vallend op Oudejaarsdag) of anders kort daarna het BCO Viertallentoernooi georganiseerd. De kosten bedragen ca. € 50,- per team.
 
Trainingen
Voor spelers van Hoofdklasseniveau en lager worden in principe jaarlijks trainingsavonden georganiseerd. Het deelnemen aan de trainingen kan van doorslaggevende betekenis zijn bij de samenstelling van de viertallenteams.
Voor spelers van Tweede Divisie en hoger worden incidenteel trainingen georganiseerd.
 
Viertallen tijdens de clubavonden
Op beperkte schaal en onder bepaalde voorwaarden is het tijdens de parenseries en zomercompetitie mogelijk op de clubavonden viertallen-oefenwedstrijden te spelen. Er kan gebruik gemaakt worden van clubmateriaal, de organisatie (tegenstanders b.v.) dient men zelf te regelen. Aanmeldingen voor viertallenwedstrijden kunnen tot uiterlijk 19.15 uur bij de wedstrijdleiding plaatsvinden. Indien men zich heeft ingeschreven voor de clubavond (dus een loopkaart heeft ontvangen) kan men niet alsnog aan een viertallenwedstrijd deelnemen. Tijdens de zomercompetitie betalen niet-leden € 2,50.